กำหนดการแสดง: วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 18:30 น.

สถานที่: Mello Yello RCA

ราคาบัตร: 800 บาท (เป็นบัตรยืนทั้งหมด มีเพียง 300 ใบ)

เริ่มจำหน่ายบัตรที่หน้างานเวลา 15:30 น.

บัตรที่จำหน่ายล่วงหน้า 100 ใบแรกผ่าน ระบบจองบัตร หมดภายใน 15 นาที ผู้ที่จองบัตรแล้วกรุณาชำระเงินผ่านธนาคารได้จนถึงเที่ยงวันที่ 21 เมษายนเท่านั้น บัตรที่เหลืออีก 200 ใบ มีจำหน่ายหน้างาน

****

Date: Monday 25th April 2011, at 6:30pm.

Venue: Mello Yello RCA

Prices: 800 Baht (All standing tickets.)

Tickets will be available at the venue, starting from 3:30pm on the show date.