เปิดลงทะเบียน ticket.avalon.co.th วันที่ 1 สิงหาคมนี้

Last Updated on Thursday, 18 February 2016 12:28 Written by admin Tuesday, 30 July 2013 11:36

โปรดฟังอีกครั้ง! เปิดลงทะเบียน ticket.avalon.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมนี้ และเปิดขายบัตรวันที่ 8/8 เวลา 8 pm. รายละเอียดการซื้อบัตร http://goo.gl/79bnkZ

A friendly reminder that our ticket system will be online for pre-registration this coming Thursday (Aug 1st). The on sales date is 8/8 at 8pm. More detail at: http://goo.gl/7O2WLA

พร้อมกันหรือยังทุกคน! ไปชมสปอตโฆษณาแบบ HD เรียกน้ำย่อยกันก่อนเลย!